Geuroverlast horecabedrijven

Horeca in de stad zorgt voor levendigheid, maar kan ook voor verschillende soorten overlast zorgen. Een hiervan komt door geur. Een recent voorbeeld laat zien dat daar wat aan te doen is.

Onlangs is een klacht in behandeling genomen over een restaurant aan de Kerkstraat, dat de bak/eetluchten ongefilterd uitstoot, waardoor het, afhankelijk van de windrichting, dagelijks op de Voldersgracht, Vrouwjuttenland, Vrouwenregt en/of de Vlamingstraat penetrant ruikt. De uitgang van de afzuiger van dit restaurant is op ooghoogte aan de Voldersgracht.

Over dit soort overlast kan een melding gedaan worden bij ODH, de Omgevingsdienst Haaglanden (zie ook hier). En dat is hier gebeurd. ODH heeft vervolgens een inspectie uitgevoerd, en na deze controle van het bedrijf vastgesteld dat niet voldaan wordt aan de milieuwet- en regelgeving: de afgezogen dampen en gassen worden niet doelmatig afgezogen, en niet bovendaks en ook niet via een ontgeuringsinstallatie afgevoerd.

Er zijn nu twee opties voor het betreffende bedrijf:

  1. de afgezogen dampen ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing af te voeren
  2. de afgezogen dampen te laten leiden door een doelmatige ontgeuringsinstallatie (met actief koolstofpatronen en zakkenfilters).

De ondernemer heeft tot 11 december de tijd om de overtreding te beëindigen. Daarna volgt een nieuwe controle. 
 
Mocht u dus last hebben van geuroverlast van een bedrijf, dan kan het effectief zijn om ODH in de schakelen.

schoorsteen

 

geplaatst op
08 november 2018

Reacties

Door Hajé van Egmond (niet gecontroleerd) op
Alles goed en wel dat de ODH dit zo regelt, maar wordt er nu wel afgestemd met de gemeente? Of wordt het weer zo’n oplossing als de Argentijn aan de markt? Zo’n hoge RVS pijp lijkt me in onze binnenstad geen oplossing. En in ieder geval mag zo’n pijp niet zonder omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan worden geplaatst. Ik hoop dat we geen woud van pijpen krijgen en dat ODH goed afstemd met de partij die daar over gaat: de gemeente...