Geschiedenis: 35 jaar verkeersdruppel Oostplantsoen

Druppel

In 1982 nam de gemeenteraad het besluit tot het instellen van een stop voor het autoverkeer in de doorgaande route Oosterstraat-Oostplantsoen-Nieuwe Plantage. Het was een compromisvoorstel van de Kamer van Koophandel, toen nog met een vestiging in Delft en een actieve partij in Delftse overleggen. In die tijd waren er nog enkele groothandels in de noordelijke binnenstad gevestigd, die veel waarde hechtten aan bereikbaarheid. Bewoners van de Oosterstraat hadden een ander voorstel ingediend, en de Stichting Buurtcentrum RVO was bezorgd dat beide oplossingen voor de Vlamingstraat en het Rietveld ongunstig zouden zijn, en vonden het plan van de Kamer van Koophandel eigenlijk onvoldoende.

Tijdens een vergadering, gehouden in het voormalige buurthuis TIG van RVO op 26 april 1982 waar 25 bewoners aanwezig waren, bleek dat alle aanwezigen tegen het voorstel van de Kamer van Koophandel (namens de ondernemers uit de noordelijke binnenstad) waren. Verder waren de aanwezigen van mening dat de situatie die tot op heden nog bestaat levensgevaarlijk zou zijn.

Maar de gemeenteraad stemde toch voor het voorstel van de ondernemers. Er moesten wel aanvullende maatregelen komen. De kosten van die maatregelen werden geraamd op 140.000 gulden. Daar waren sommige raadsleden ontstemd over. 

Na 35 jaar is er nauwelijks iets aan de situatie gewijzigd, het was blijkbaar een redelijk compromis. Wel zijn er diverse pogingen zijn gedaan voor een betere oplossing.

[Bron : Buurtkrant Raam/Vlamingstraat en Omgeving (RVO) juni 1982 (9e jaargang nr. 6)]

geplaatst op
07 november 2017

Reacties

Door A. Th.van Wisse... (niet gecontroleerd) op
De Verkeersdruppel is al meer dan 35 jaar een fantastische oplossing als je van slapstick houdt tenminste. Een verkeersslapstick die zich de komende wintermaanden weer gaat afspelen tussen 8 en 9 uur s,ochtends, vooral tijdens gladheid/sneeuw als moeders/vaders met kleine kinderen op hun fietsen weer tegen de vlakte gaan, de verkeersopstoppingen met de nodige ruziepartijtjes weer plaats vinden, meer dan de helft van de auto,s via draaien en keren gewoon recht doorrijden waaronder politie, brandweer, ambulance,s, en de nodige vrachtwagens weer driftig aan het achteruit rijden zijn, kortom een kostelijk gezicht tijdens het ontbijt.