Geluidsoverlast door warmtepompen en airco’s blijft een probleem

Nederland gaat van het aardgas af, wij dus ook. De regering heeft bepaald dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. De gemeente acht een warmtenet echter niet mogelijk in ons gebied, dus dan wordt het een (hybride)warmtepomp. De verplichting voor een warmtepomp geldt (nog) niet voor bovenwoningen, appartementen en monumenten. Warmtepompen besparen op gas. Dat is goed voor de portemonnee en voor het milieu. Daarom kiezen sommige mensen er nu al voor om een warmtepomp te plaatsen. De afgelopen tijd zijn er diverse geplaatst in ons gebied. Warmtepompen hebben ook een nadeel: ze maken geluid. Het geluid wordt gemaakt door de buitenunit.

Ook airco’s hebben een buitenunit die geluid maakt. De verkoop van airco’s is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Inmiddels prijst ook Natuur & Milieu airco’s aan, echter zonder de geluidsconsequenties te noemen, zie hier. Ook de Vereniging Eigen Huis besteedt aandacht aan de airco voor verwarming van het huis. Gelukkig worden hierbij wel de nadelen genoemd waaronder het geluid: "De buitenunit maakt ongeveer evenveel geluid als een koffiemachine voor bonen.", zie hier.

Ons gebied is beschermd stadgezicht. Dit betekent dat de buitenunit van een warmtepomp of airco niet vanaf de straat zichtbaar mag zijn. Daarom moeten de buitenunits aan de achterkant van het huis staan of hangen. De huizen staan meestal dicht op elkaar, de omgeving is sterk versteend en veel mensen slapen aan de achterkant in verband met straatrumoer. Wij maken ons het meest zorgen over geluidsoverlast in de zomer ‘s avonds in de tuin, en ’s nachts tijdens het slapen wanneer er ramen open staan voor verkoeling.

De Belangenvereniging Binnenstad Noord heeft samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad de gemeente gevraagd een onderzoek te laten doen naar de geluidsoverlast van warmtepompen en airco’s in de binnenstad van Delft en welke maatregelen daartegen zijn te nemen. De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren en wij daar zijn wij bij mee.

Het resultaat van het onderzoek baart ons zorgen.
Het onderzoek laat zien dat er wettelijke geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco’s zijn, maar deze zijn algemeen voor alle gebieden en houden geen rekening met de omstandigheden in een binnenstad of ander dicht bebouwd gebied. De gemeente kan hier geen aanvullende geluids- of andere eisen overheen leggen om overlast te voorkomen. Daarnaast is de plaatsing van de buitenunit over het algemeen niet vergunningsplichtig, waardoor er van tevoren niet aangetoond hoeft te worden dat de buitenunit voldoet aan de geluidseisen. Controle op alle nieuw te plaatsen warmtepompen en airco’s door de gemeente wordt als een te grote belasting gezien. Beperking van de overlast zal dus moet komen uit voorlichting over de geluidseisen voor plaatsing van de warmtepompen of airco’s, goede geluidsklachtenafhandeling, en handhaving bij gebleken overtreding van de geluidseisen. Wij zullen bij de gemeente aandringen op goede invulling van deze voorlichting, klachtenafhandeling en handhaving.

geplaatst op
28 oktober 2023