Fietsen vanaf de Plantagebrug

Hoe fiets je vanaf de Plantagebrug de binnenstad in? Toen de gemeente ons benaderde over de plannen voor kadeherstel aan de Geerweg, en we haar in contact brachten met onze leden daar, hebben we tevens een eerdere vraag vanuit de leden voorgelegd. Als er toch wat met de Geerweg gebeurt leek het ons een goed moment over de fietsroute daar na te denken.

In de huidige situatie is het niet toegestaan vanaf de Plantagebrug de Geerweg in te rijden. Hoe kom je dan bijvoorbeeld bij het station? Fietsen kan wel aan de overkant, de Kantoorgracht. Maar daar loopt het fietspad dood, en word je gedwongen linksaf de Paardenmarkt op te gaan. Als je dan rechtsaf de Van der Mastenstraat op rijdt loop je vast op de Verwersdijk, en moet je weer naar rechts. De andere kant uit is geen probleem: dan kan je gewoon vanaf de Verwersdijk de Kantoorgracht kiezen tot de Plantagebrug.

Wij stelden de gemeente daarom voor op de Geerweg ook fietsen in de andere richting mogelijk te maken. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen, met als argument dat het wegprofiel op de Geerweg hier te smal voor is.

Wel wordt een andere oplossing voorgesteld, namelijk het omdraaien van de verkeersrichting op het noordelijk deel van de Geerweg. De argumentatie is: “Hierdoor ontstaat een korte route voor fietsers die vanaf de Plantagebrug naar de wijk Hof van Delft willen fietsen. Daarnaast wordt parkeren langs de gracht van de Geerweg makkelijker. Tot slot worden de rijrichting en parkeersituatie hetzelfde als langs andere grachten in de stad waar geparkeerd mag worden.”. Om de verkeersrichting om te draaien zal binnenkort een verkeersbesluit worden genomen.

Met dit besluit is er in de noordelijke binnenstad weer een goede doorgaande oost-westverbinding voor fietsers vanaf de Plantagebrug via Geerweg, Kolk en Dirklangenstraat De bijbehorende west-oostverbinding  loopt via Dirklangestraat, Kolk, Molenstraat en Kantoorgracht naar de Plantagebrug.

geplaatst op
28 maart 2021
Tags: