Evaluatie proeven afvalinzameling

Zoals inmiddels wel bekend wil Delft het huisvuil meer gescheiden inzamelen, het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Nieuw is daarbij onder andere dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PMD) samen afgevoerd kunnen worden. De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

  • Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 2 weken.
  • PMD hiervoor 240 liter kliko, legen 1 X per 2 weken.
  • Papier hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 4 weken.
  • Glas en textiel net als nu zelf naar wijkcontainer brengen.
  • Restafval zelf naar wijkcontainer brengen.

Veel huizen in de binnenstad beschikken niet over de mogelijkheid om de benodigde drie kliko’s te bergen. Vorig jaar hebben de bewoners in de binnenstad overleg gehad met de gemeente en Avalex over hoe dit aan te pakken. Wij hebben aangegeven dat de mensen zonder ruimte voor de drie kliko’s best willen scheiden, maar dat zij het gescheiden afval niet thuis kunnen bewaren en het daarom zo snel mogelijk, op ieder tijdstip, dus ook zeker ’s-avonds moeten kunnen weggooien. Vanuit de bewoners zijn er diverse voorstellen gedaan. Twee voorstellen hiervan zijn in een test bezien. De testen zijn inmiddels geëvalueerd.

Testvoorstel "Aan het einde van de straat"
Dit eerste voorstel is door BBN gedaan. Wij hebben voorgesteld meer ondergrondse containers te plaatsen waar de bewoners zelf hun afval in kunnen doen. Niet te ver van huis, zeg maar 'Aan het einde van de straat'. Dit voorstel is beproefd op De Raam en in het appartementencomplex in de voormalige TU bibliotheek. De bestaande verzamelcontainers ten behoeve van het appartementencomplex zijn voor de proef herbestemd voor de afvalstromen GFT, PMD, Papier en Restafval en konden ook gebruikt worden door de andere bewoners in de buurt die geen kliko’s kunnen bergen. De proef heeft gelopen tot en met februari en is geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de proefsituatie goed werkte. Daarom is de test inmiddels omgezet naar een blijvende situatie. De voor de proef extra geplaatste bovengrondse containers worden nog vervangen door ondergrondse.

Testvoorstel "Milieustraat parkeren"
Het tweede voorstel van de bewoners was om langs grachten waar het lastig is om ondergrondse containers te realiseren, boten te leggen met daarin geïntegreerd de benodigde containers. Als de containers vol zijn wordt de boot weggevaren en vervangen door een met lege containers. Voor de testfase was een aparte boot bouwen te duur en daarom is het voorstel voor de test omgezet in Milieustraat parkeren: overdag staan er op straat aanhangers met verzamelcontainers voor GFT, PMT , textiel, glas en klein chemisch afval op parkeerplaatsen. Aan de Dirklangenstraat heeft er in september en oktober, 6 weken lang, de test, plaatsgevonden. Op de parkeerplaats stond overdag een aanhanger geparkeerd waarin minicontainers geplaatst waren voor: Papier, GFT, PMD en Rest. Deze werd 2 keer per week om 8 uur ’s-ochtend op een parkeerplek neergezet en om 8 uur ’s-avonds verwijderd, waarna deze de volgende dag werd geledigd op het overlaadstation. Hierin konden 14 huishoudens hun afval deponeren. Wij hebben zeer gemengde geluiden over de proef van omwonenden vernomen, toch vinden de gemeente en Avalex het een mogelijkheid met veel potentie en zij zijn voornemens de test op te schalen naar een pilot, van ongeveer 700 huishoudens, gedurende 6 maanden. De oplossing voldoet echter niet aan de eis dat ook na 16.00 uur en in het bijzonder ’s-avonds afval weggegooid kan worden door de bewoners. Het overdag innemen van parkeerplaatsen door aanhangers met vuilcontainers ziet er ook weinig aantrekkelijk uit. De gemeente heeft aangegeven dat het oorspronkelijke idee van boot met containers nog in het ideeënstadium verkeert.

Conclusie
Het idee "Milieustraat parkeren" voldoet niet aan onze eisen en ziet er weinig aantrekkelijk uit. Het is daarom onlogisch dit voorstel te gaan opschalen naar 700 huishoudens. Het voorstel "Aan het einde van de straat" voldoet wel aan onze eisen en is een succes gebleken. Wij zouden daarom graag zien dat deze succesvolle aanpak met meer ondergrondse containers wordt uitgerold in de gehele binnenstad.

geplaatst op
30 mei 2017
Tags: