Entree binnenstad veiliger

Uit de enquête die wij vorige maand onder de leden gehouden hebben bleek dat onveilige verkeerssituaties tot de top 10 behoren van de onderwerpen die de leden graag aangepakt zien worden, zie hier.

Op verzoek van een lid heeft BBN vorig jaar de gemeente gevraagd de gevaarlijke kruising van Oostsingel en Willem Nagelstraat – Koepoortbrug aan te pakken. Dat is de afgelopen weken gebeurd. Ter plaatse van de kruising zijn het fietspad en de zebra verhoogd tot een zogenaamd plateau. De kruising is hiermee een grote verkeersdrempel geworden met de bedoeling het autoverkeer extra attent te maken op de fietsers en de overstekende voetgangers. Het autoverkeer wordt met waarschuwingsmarkering in de verharding gewezen op het plateau. Daarnaast zijn de kinderkopjes in  het midden van de zebra vervangen door tegels. Dit maakt het oversteken met kinderwagens, hoge hakken en rollators eens stuk makkelijker. De kruising is naar wij verwachten zo een stuk veiliger geworden voor alle weggebruikers. Gemeente hartelijk bedankt!

 

geplaatst op
19 maart 2018