Enquête evenementenlocaties: hoe ziet u de markt?

De gemeente Delft is bezig met de uitwerking van acties uit de Nota doorontwikkeling evenementenbeleid (zie hier ons bericht hierover op onze site).

Een van de zaken hierbij betreft na te gaan welke evenementen onder welke condities mogelijk zijn op de verschillende evenementenlocaties. De gemeente gaat hiervoor locatiefolders maken. Het evenementenbeleid stelt: Gemeentelijke evenementenlocaties zijn (deels) beknopt beschreven op de gemeentelijke website. Er bestaat behoefte aan een meer compleet en uitgebreid overzicht van deze locaties. Locatieprofielen in de vorm van een aantrekkelijk vormgegeven digitale folder voldoen aan deze behoefte. Op het moment ontbreken bijvoorbeeld veel details die voor een organisator van belang zijn, bijvoorbeeld: een kaart met bruto- en netto-afmetingen van de evenementenlocatie, aan/afwezigheid en locatie van voorzieningen als water en elektriciteit, een sfeerbeschrijving en de gebruiksvoorwaarden (o.a. eindtijden, geluidsnormen en aantallen evenementen). Een op de locatie toegespitst profiel biedt ruimte om te sturen op een passende programmering (waaronder het type evenement) en de omvang (in ruimte en duur van evenementen) op de evenementenlocatie.'

Er lopen momenteel diverse acties om voor Markt, Beestenmarkt en Bastiaansplein/Vesteplein de gegevens voor zo’n folder te verzamelen. In een tweede ronde komen andere locaties, waaronder het Doelenplein, aan bod. De harde randvoorwaarden (geluidsnormen, veiligheid) staan vast. Er wordt nu met diverse direct betrokken partijen, waaronder een afvaardiging van de omwonenden, gesproken.

De passende programmering (waaronder het type evenement) en de omvang (in ruimte en duur van evenementen) op de evenementenlocatie is ook in de huidge situate vastgelegd, dat is de zogenaamde locatiematrix, zie hier. Om deze locatiematrix te actualiseren wordt er verder ook een enquête onder Delftenaren gehouden, over hoe zij de drie locaties zien en welke evenementen ze geschikt vinden voor de locaties. Vindt u de Markt bijvoorbeeld geschikt voor een autoshow of andere verkoopdemonstraties? De enquête kunt u hier invullen.

geplaatst op
31 mei 2018