Einde brommers en snorfietsen met verbrandingsmotoren in autoluwplus

Onlangs heeft de gemeente de beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus gewijzigd. Per 31 augustus 2023 is nu een duidelijke einddatum opgenomen voor ontheffingen van brommers en scooters met verbrandingsmotoren:

Bewoners en bedrijven die in het autoluw-plus-gebied gevestigd zijn, en een ontheffing hebben om met niet elektrisch aangedreven snor- en bromfietsen in het gebied te rijden, raken die ontheffing kwijt op 31 augustus 2024.

Voor bewoners die buiten dit gebied wonen en bedrijven die buiten het gebied gevestigd zijn geldt het verbod al eerder: ontheffingen van deze bewoners en bedrijven om het gebied binnen te rijden: worden 6 maanden na vaststelling van deze beleidsregels beƫindigd dus op 31 maart 2024.

Al eerder was dit toegezegd, maar de regeling sloot daar nog niet voldoende op aan om het af te kunnen dwingen. De nu vastgestelde wijziging repareert dit.

Ook de oost west doorgang over de Oude Nieuwe Langedijk maakt onderdeel uit van het autoluwplusgebied. De gewijzigde beleidsregels bevatten geen aparte bepaling voor dit weggedeelte, dus ook daar zal het met brandstof aangedreven snor- en bromfietsen.

Helaas betekent dat geen einde aan het scheurende bezorggilde: want elektrische fietsen en elektrische scooters blijven toegestaan.

Voor elektrische scooters blijft een ontheffing nodig; onderdeel van de voorwaarden voor een ontheffing is dat stapvoets (15 km/u) wordt gereden, en het verkeersgedrag moet worden aangepast aan de voetgangers en fietsers.

Zie voor de wijziging hier.

geplaatst op
13 september 2023