Een zeer geslaagde Vermeerwandeling

Op zondagmiddag 2 april maakten wij met een dertigtal een Vermeerwandeling door Delft. Wij verdeelden ons in twee groepen en iedere groep ging met een gids van het Gilde Delft op stap. Van het leven van Vermeer is relatief weinig bekend, maar omdat hij zijn hele leven in Delft gewoond en gewerkt heeft zijn er nu nog veel plekken die een rol in zijn leven hebben gespeeld. We startten bij Voldersgracht 25-26, zijn geboortehuis. Liepen door naar de hoek van de Oudemanhuissteeg, waar het huis stond waar Vermeer in opgroeide. Dit monumentale pand, Huis Mechelen geheten, is in 1885 gesloopt. Dat is een gevolg van de ligging, pal naast de toen smalle Oudemanhuissteeg. Voor verkeer dat via de Koepoort (dan nog aan het einde van de Vlamingstraat gelegen) en de Voldersgracht de stad inkwam, was de Oudemanhuissteeg de eerste gelegenheid om af te slaan naar de Markt, maar het boogbruggetje daar was smal en hoog. Omwonenden ergerden zich groen en geel aan de ‘volksverstoppingen en de daaruit ontstane onaangenaamheden’, vandaar de sloop om de steeg te verbreden.

 Tegenover deze locatie ligt het Vermeercentrum. Het is gevestigd op de historische locatie van het voormalige Sint-Lucasgilde. Dit was het gilde van de glaszetters, de schilders, de boekdrukkers en de pottenbakkers. Vermeer was lid van het gilde en was ook viermaal hoofdman ervan. Het pand van het Vermeercentrum is een replica van het oorspronkelijk pand van het Sint-Lucasgilde. De festoenen (guirlandes) die in de voorgevel zijn verwerkt zijn kopieën van de originelen die de architect Pierre Cuypers na de sloop in 1886 van het originele pand heeft ingemetseld in de achtergevel van “zijn” Rijksmuseum in Amsterdam. Misschien moet Delft deze festoenen net als de Elgin Marbles terugeisen.

 Op de Markt stonden wij stil bij huisnummer34 Het Gulden ABC, het witte huis in het midden van bovenstaande foto. Hier woonde Jacob Dissius, drukker, boekhandelaar en verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst. Na zijn dood in 1695 werd zijn verzameling verkocht. De verkoopcatalogus telde 21 Vermeers en vele andere schilderijen, waaronder een Rembrandt. Het niet al te grote huis moet volgehangen hebben. Van de 21 Vermeers kennen wij er tegenwoordig nog 17. Van de andere vier alleen de naam waaronder “Daer een seigneur zijn handen wast”. Zij vormden mede de inspiratie voor de serie De Nieuwe Vermeer.

 (klik op de foto voor vergroting)

Vervolgens liepen wij langs vele andere locaties die een rol in het leven van Vermeer hebben gespeeld. Alle maar een paar honderd meter van zijn geboortehuis. Op de Vlamingstraat kwamen wij daarbij een Nieuwe Vermeer tegen met Droste-effect, zie hierboven. De zeer enthousiaste gidsen brachten ons uiteindelijk terug naar de Markt. Dank voor deze leuke middag.

geplaatst op
05 april 2023