Driemaal bomennieuws

Bomen zijn onmisbaar en geven waarde aan onze omgeving. Ze vervullen veel waardevolle functies zoals het geven van verkoeling, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterhuishouding. Bomen zijn essentieel voor een gezond leefklimaat en daarnaast verfraaien ze het straatbeeld.

Een andere, echte grachtenboom in de oostelijke binnenstad
Sinds enige jaren worden in de oostelijke binnenstad langs de grachten bij vervanging de Ulmus ‘Columella’ geplant. Door de hoge grondwaterstand gedijen maar weinig boomsoorten in dit gebied, daarom is er gekozen voor de ulmus (iep). Deze boom staat nu langs het Rietveld, Vlamingstraat en Oosteinde westzijde. Het is de gemeente inmiddels bekend dat de Ulmus ‘Columella’ door zijn iele voorkomen door de meeste bewoners niet wordt gewaardeerd en daarom wel “rattenstaart” wordt genoemd. De gemeente gaat daarom in het vervolg een van de volgende twee bomen plaatsen:

  • de Ulmus ‘New Horizon’ is zeer goed resistent tegen iepenziekte. De boom heeft een smalle piramidale kroonvorm waarbij de takken en twijgen naar boven zijn gericht. Zie de foto boven dit artikel.
  • de Ulmus ‘Rebona’ lijkt veel op de Ulmus ‘New Horizon’ maar vormt een beter doorgaande top. Het is een snelgroeiende cultivar die een dichte piramidale kroon vormt. De Ulmus ‘Rebona’ vormt relatief kleine, groen blaadjes die licht glanzen. Deze iep is zeer goed resistent tegen de iepenziekte. Zie de foto hieronder (bron: wikimedia commons)
iep

Wij zijn blij met deze keuzen. Ze zien er niet alleen meer als een echte boom uit, maar zullen ook meer schaduw op straat en dus verkoeling gaan geven. Naar verwachting gaan de bomen als eerste geplant worden aan het Oosteinde oostzijde. Of de reeds geplante Ulmus ‘Columella’ vervangen gaat worden is om te beginnen een financiële zaak, maar wie weet.

Delft scoort goed met bomen
Het bedrijf Cobra Groeninzicht heeft de BomenMonitor ontwikkeld. Hierin staan alle bomen in Nederland hoger dan drie meter. Dit is gedaan op basis van luchtfoto’s. De luchtfoto’s zijn in stereo gemaakt zodat Cobra de hoogte en het oppervlak van de boomkronen kon berekenen. De grootte van boomkruinen zegt meer over de positieve effecten van bomen dan het aantal. Uit de monitor blijkt dat Delft nummer1 staat bij de grote gemeenten.

tabel 

Hierbij is alleen gekeken naar de buurten die matig tot zeer ‘stedelijk’ zijn, wat betekent dat ze een zogeheten omgevingsadressendichtheid hebben van meer dan duizend adressen per vierkante kilometer. Met andere woorden de Delftse Hout, Abtswoudse Bos en dergelijke zijn niet meegeteld. Verder blijkt de Aart van der Leeuwbuurt tot de top tien van de buurten met het meeste boomkruinoppervlak te behoren.

tabel 2

De Aart van der Leeuwbuurt blijkt daarnaast atypisch te zijn. Er bestaat in Nederland een duidelijke relatie tussen de gemiddelde WOZ-waarde en de hoeveelheid groen een de buurt. De Aart van de Leeuwbuurt heeft niet alleen duidelijk de laagste gemiddelde WOZ-waarde van de 10 in de tabel gegeven buurten, maar ligt met zijn 150.000 Euro ook duidelijk onder het Nederlandse gemiddelde van 248.000 Euro per woning. Er is dus voldoende reden om trots en zuinig te zijn op het groen in de Aart van der Leeuwbuurt.

Het bovenstaande is ontleend aan het artikel Bomen als kroon op elke woonwijk uit de Groene Amsterdammer. Voor het hele artikel, lees hier.

"Bomen horen niet op een dijk"
In de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland van 19 fbruari 2020 staat: “Tijdens de stormen Ciara en Dennis werd weer duidelijk: bomen horen niet op een dijk of kade. Bomen zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving, maar op een dijk of kade brengen zij risico’s met zich mee voor de waterveiligheid. Tijdens een storm beweegt een boom heen en weer. De wortels bewegen mee en kunnen lekkages in de dijk veroorzaken. Als een boom op een dijk omwaait, kan dat leiden tot een gat in de dijk met een overstroming als gevolg. Daarom staan wij het planten van bomen op dijken en kades niet toe. Ook halen wij bomen weg als zij een gevaar zijn voor de stabiliteit van de dijk of onze inspecties en onderhoud belemmeren. Waar nodig vraagt Delfland, namens de eigenaar, een kapvergunning aan.”

Wij gaan ervan uit dat het bovenstaande niet van toepassing is op onze grachtenkanten.  

geplaatst op
24 februari 2020
Tags: