Delfland beëindigt de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie stimuleert Delfland sinds 2016 particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen in het beheergebied maatregelen te nemen om regenwater op te vangen. Delfland draagt daarvoor financieel bij aan diverse projecten. Bijvoorbeeld aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen of groene daken op woningen en schuren. Het klimaatbewustzijn is sindsdien toegenomen. 

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat het klimaat sneller en heftiger verandert dan gedacht. Dit vraagt om versnelling en uitvoering van meer grootschalige maatregelen. Hiervoor versterkt Delfland de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Het waterschap wil samen met deze en andere partijen meer impact maken door gebiedsgericht aan de slag te gaan. Voorbeelden van grootschaligere maatregelen zijn de klimaatadaptieve binnentuin van Staedion aan de Haagse Elboogstraat en de ondergrondse waterberging in de Rotterdamse wijk Spangen. Het Hoogheemraadschap van delfland vindt dit effectiever dan het subsidiëren van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen. Daarom wordt de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie per 1 januari 2024 gestopt.

Tot 31 december 2023 is het nog mogelijk een aanvraag in te dienen voor de regeling. Hierbij geldt: op = op. De maatregelen moeten binnen negen maanden na toekenning zijn uitgevoerd. Informatie over de voorwaarden en hoe de bijdrage aan te vragen staat op de website van het Hoogheemraadschap van delfland, klik hier.

 

geplaatst op
25 november 2023