De Canal Cleanup is al begonnen

De stichting Cleanup All is een burgerinitiatief van twee Delftse ondernemers Mira Roosenburg en Angelique Stroomberg, die op een leuke en leerzame manier zwerfafval willen opruimen, met behulp van vrijwilligers, sponsoren en gemeente(n). Zij doet dit door middel van het organiseren van cleanups. Daarnaast organiseert de stichting workshops en andere activiteiten als voorlichting op scholen en in buurtcentra. Er worden cleanups gehouden in diverse wijken van Delft en eenmaal per jaar worden de grachten in de binnenstad aangepakt, de Canal Cleanup. Deze wordt dit jaar gehouden op 17 september. De waardering van de meerkoet in het Vrouwjuttenland voor drijfvuil is een goede aanleiding voor wat meer aandacht voor deze buurtbewoner.

De meerkoet
Op de site van de Vogelbescherming Nederland vonden wij het volgende:
De meerkoet heeft een (zelden twee); maximaal drie vervolglegsels per broedseizoen. Eileg van half maart tot in juli, met piek eind april en in mei. Meestal 5-10 eieren. Broedduur: 21-25 dagen. Broedt meestal in de buurt van andere meerkoeten, die fel bevochten worden om de beste plek. Maar meerkoeten broeden ook wel onbeschut op een drijvend nest. Nesten meestal van riet en wortels, gebruikt in de stad ook allerlei afval. De jongen verlaten het nest meteen en kunnen na zo'n 56 dagen vliegen. Worden in het begin gevoerd door de ouders.

Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren, zoals slakken en visjes, gevoerd en gegeten. Ze eten ook gras. Meerkoeten duiken vaak naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze moeite doen om onder water te komen; ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten af. Kort daarop komen ze als een grote dobber weer boven.
 

Er zijn ongeveer 150.000 broedparen in Nederland: de meeste overwinteren in Nederland. Bovenstaand kaartje, gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018), geeft de verdeling van de meerkoeten over Nederland weer. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn meerkoeten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de meerkoet is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. De meerkoet is een overlever. In vele biotopen voelt hij zich thuis. Zelfs zwerfafval benut de meerkoet voor zijn nest. Deze vogel lijkt niet veel bescherming nodig te hebben.

Voor meer informatie over de diverse cleanups dit jaar klik hier.

geplaatst op
29 april 2023
Tags: