Bankjes in onze buurt

Bankjes in de stad zijn belangrijk. Met bankjes in onze buurt op plekjes met uitzicht op een mooi geveltje, de Schie of een mooi plein(tje), of park kunnen we meer genieten van onze omgeving. Ook is het goed voor meer onderling contact. Gezellig met de buurvrouw of buurman op een bankje in de buurt van je huis een kopje koffie drinken in het zonnetje is toch heerlijk! Voor mensen die moeilijk ter been zijn is het fijn om even op een bankje te kunnen uitrusten, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen. Ook kunnen ze een wandeling van bankje naar bankje maken en zo het nodige aan beweging doen, en in de buitenlucht zijn. Nu is de afstand soms te groot.

In het verleden zijn ook bankjes verdwenen. Omwonenden waren toen soms kritisch op een bankje. Bijvoorbeeld omdat bankjes die wat uit het zicht stonden werden gebruikt door mensen die voor overlast zorgden. Tijden zijn wat dat betreft gelukkig wel veranderd. En door de plaatsing van de bankjes of het type bank kan dit soort ongewenst gebruik van bankjes verder vaak voorkomen worden. 

Vanuit de werkgroep Jong en oud wordt ervoor gepleit om bankjes bij te plaatsen. Er is een eerste inventarisatie gemaakt van plekken waar mogelijk een extra bankje zou kunnen staan. Het resultaat is bijgaand kaartje.

mogelijke plaatsen voor nieuwe bankjes

We zijn als bestuur benieuwd naar uw reactie: wat vindt u de allerbelangrijke plekken voor een extra bankje, wat is uw top vijf? Stuur uw reactie graag naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

Later zijn we van plan het gesprek hierover met de gemeente aan te gaan, om te kijken of het mogelijk is om enkele bankjes bij te plaatsen.

 

geplaatst op
11 februari 2020