Aangevraagde evenementen

Het decor van de binnenstad wordt geregeld gebruikt als evenemententerrein: live muziek, evenementen, straattheater, terrassen, buurtfeesten. Vaak kan dat niet zo maar, maar moet iemand die iets wil gaan organiseren een melding doen of een vergunning aanvragen. Waar kan je vinden wat je kunt verwachten?

mooiweer

Relevant hiervoor is het evenementenbeleid. Dit beleid is aan het veranderen, maar momenteel wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • groot evenement: meer dan gemiddelde belasting van de woon- of leefomgeving, vergunning moet uiterlijk 16 weken voor het evenement worden aangevraagd, beslissing uiterlijk 4 weken voor evenement
  • evenement: gemiddelde belasting van de woon- of leefomgeving, vergunning moet uiterlijk 8 weken voor het evenement worden aangevraagd, beslissing uiterlijk 2 weken voor evenement
  • klein evenement: geen risico op ernstige geluidshinder, om 23 uur afgelopen, niet meer dan 250 man, duur max. 1 dag: melding uiterlijk 15 werkdagen voor het evenement
  • incidentele festiviteit: activiteiten op eigen terrein (inclusief terras) van vaak een horecagelegenheid) tot max 23:00 ’s-nachts (in aangewezen gebieden in de binnenstad max 0:30 's-nachts) waarbij de geluidsnorm van de inrichting mag worden overschreden, via een puntensysteem is geregeld hoe vaak dit mag (zie hier)

De gemeente Delft wil voor omwonenden inzichtelijker maken wanneer er in Delft evenementen en andere activiteiten in de openbare ruimte worden georganiseerd. In de evenementenkalender en de activiteitenkalender is de informatie hier over te vinden.
In de evenementenkalender vindt u de grote evenementen en de evenementen en de status van de vergunningaanvraag.
In de activiteitenkalender vindt u de kleine evenementen en incidentele festiviteiten; je kan je zoekopdracht specificeren naar categorie (rechtsboven); o.a. kan je kiezen voor incidentele festiviteit en klein evenement.

Klik hier voor de pagina waarop de links naar de twee kalenders te vinden zijn. mooiweerspelen