Recente reacties

6 jaar 5 maanden ago
Soldatenbosje
Steun vanharte de inzet om speciale karakter te behouden. De gemeente als eigenaar daarop aanspreken lijkt me een adequate reactie
6 jaar 5 maanden ago
prachtige wilde natuur
Het soldatenbosje moet behouden blijven! Wees blij dat we dit groen nog hebben in de binnenstad, en het niet alleen met nep VINEX-groen moeten doen.
6 jaar 5 maanden ago
Verwaarloosde bomen en kreupelhout tussen DDS en Kantoorgracht.
BNN, Na bovenstaand artikel gelezen te hebben vraag ik mij af namens wie de auteur schrijft en namens welk democratisch gekozen college. In de 20 jaar dat ik aan de Voorstraat gewoond heb is mij nog nooit wat gevraagd en in de 9 jaar dat ik aan de Oostsingel woon met uitzicht op het groen tussen de DDS en de Kantoorgracht is mij ook nog nooit wat gevraagd.
6 jaar 5 maanden ago
Vervolg
Vandaag opgemerkt dat het nog resterende struikgewas de afgelopen week is verwijderd van de berm en het gebouw in volle lelijkheid zichtbaar gemaakt is. Dat zie je vaak, dat iemand gauw eventjes een discussie en mogelijke inbreng in de kiem smoort door het onderwerp van de discussie maar te verwijderen zonder overleg.
6 jaar 5 maanden ago
Verarming van het groen is een foute zaak.
Deze architect zou zich uitsluitend bezig moeten houden met zijn verbouwing en niet aan de mensen zijn idee opdringen wat ze volgens hem moeten kunnen zien. Door de discussie te framen met termen als 'wildernis' en 'eng' stuurt hij aan op vernietiging van een uniek stukje Delft dat nu eens niet gedomineerd wordt door gebouwen. Zowel je verplaatsend over het stukje weg omgeven door bomen en struiken als het zomers groene aanzicht van de andere kant van het kanaal in het stukje noordelijk van de roeiclub geven een mooie uitzondering en beleving vergeleken met de rest van wat je daar vandaan langs het kanaal ziet. Daarnaast is het een kleine oase voor vogels. In de bladerloze winters, zoals nu, heb je de kans het gebouw van de weg af te zien, en daar is echt niet veel plezier aan te beleven.
6 jaar 5 maanden ago
Sprietjes langs Rietveld NZ
Langs het Rietveld NZ )westkant) zijn onlangs geplant wat als bomen door moeten gaan. Een luidruchtig aantal bewoners had bezwaar gemaakt tegen de nu al 4-jaar (?) geleden geplante moerascipressen aan de oostkant van het Rietveld omdat die een sprietig uiterlijk zouden hebben in de winter. Dus nu nog meer sprietjes toch? In de zomer laten de cipressen een prachtig wollig uiterlijk zien, een lust voor het oog. Ook de recent geplante sprietjes zullen groter groeien (net als de cipressen), maar laat voor variatie en invulling van de ruimte de cipressen alstublieft staan. Dan heeft het Rietveld ten minste nog wat groen te bieden in de zomer.
Reply to: Scheurbrommers
6 jaar 5 maanden ago
scheurbrommers/scooters
Hoe kan het dat 3 weken na de toezegging van wethouder Harpe kennelijk ontheffing is verleend om met (elektrische) bezorgscooters te gaan rijden vanaf een van de kernen van het Delftse autoluwe gebied, t.w. het Bastiaansplein? Johny's Burger Company dat sinds 3 februari is gevestigd in het voormalige pand van Mockamore midden op het plein, mag vanaf dat punt gaan bezorgen: de scooters staan al in de aanslag naast de roltrappen van de parkeergarage! Dat is toch vragen om moeilijkheden. De scooters moeten door heel wat autoluw gebied willen ze überhaupt de weg bereiken.
6 jaar 5 maanden ago
Drainagebuizen kapot
Vanaf 1997 zijn er drainage buizen aangelegd tijdens herbestratingen, voor het eest rondom de Paardenmarkt. Met de kennis van toen. Het kan dus best zijn dat deze drainage leidingen (buizen) niet geschikt waren voor dit doel. Wel zijn er tot 2005 controles uitgevoerd. Het is in ieder geval een aandachtspunt in het jaarlijkse wateroverleg met de Gemeente Delft, HHDelfland en de werkgroep Bodemdaling en Grondwateroverlast van Binnenstad Noord.
6 jaar 5 maanden ago
drainagebuizen kapot
Zou het bouwverkeer de drainagebuizen niet kapot gereden hebben? Het lijkt ook als of plassen nu veel langer blijven staan.
6 jaar 5 maanden ago
Welk groen aan Oostplantsoen.
Het is fantastisch dat hier een restant van de Oude stadswal is blijven bestaan. Dat het een beetje wild is geworden, maakt het juist leuk. Het is een soort rafelrandje van de binnenstad. Niet afknippen a.u.b. Ik loop of fiets hier al bijna veertig jaar met groot genoegen langs. Dat de (twee) toekomstige nieuwe bewoners in de noordoosthoek van het oude artilleriemagazijn deze 'soldatenbosjes' weg willen hebben, lijkt mij onredelijk. Het gaat om een bestaande toestand in de openbare ruimte. Daar gelden de wensen van veel meer mensen, ook die van mij.

Pagina's