Recente reacties

6 jaar 12 maanden ago
Opening waterkering
De damwand bij de Rietveldsche Toorn is sinds vandaag, 18 juni 2014, open. De doorstroomopening was een tijd geleden verplaatst van onder het wateroppervlak naar boven. Nu kan dus alles wat drijft op het water in en uit de gracht stromen. Let wel, de opening is te klein voor kano's. De waterkering van de Vlamingstraat lijkt niet aangepast te zijn.
7 jaar 3 maanden ago
Monumentale boom gesneuveld
Hetzelfde lot trof de wat scheef gegroeide monumentale haagbeuk op het plein tussen Minderbroerstraat en de Max Havelaarschool. Ik heb er een gedenkwaardige fotoreportage van gemaakt om alles vast te leggen. De boom werd op ca. 70 jaar oud geschat. Het was in mei 2013 per brief door de gemeente aangekondigd, de boom was ziek en daardoor een gevaar voor de omgeving. Op 16 oktober jl. werd hij in 3 delen binnen een uur geveld. Dat deed best even pijn, want de boom was een prachtig groen monument voor de omgeving sinds de oude St. Antonius MAVO was gesloopt in 1989 op het Hippolytusterrein. Nu doet de stam dienst als klimspeeltuig op het schoolplein van de Max Havelaarschool aan de Voorstraat. Pas in januari dit jaar is er een nieuwe jonge haagbeuk op dezelfde plek geplant en nu maar hopen dat hij snel gaat groeien tot een even mooi monument als zíjn voorganger.

Pagina's