Recente reacties

6 jaar 8 maanden ago
Planning bestrating
Eerst doe je de Vlamingstraat, als het werk daar halverwege is sluit je ook het Rietveld half af, dat zijn totaal ongeveer 60 parkeerplaatsen voor bewoners. De aannemer mag dan op het oost-plantsoen nog 10 parkeerplaatsen innemen voor de opslag van zijn spullen. (hoe zo planning) ?de bewoners zoeken het maar uit met hun dure parkeervergunning.
Reply to: De Rietveldzwanen
6 jaar 8 maanden ago
Rietveldzwanen
Het is voor toeristen en andere omstanders natuurlijk een leuk gezicht. Maar deze zwanen hadden schijt aan alles. Andere buren dan de behulpzame overbuurman hebben een aantal malen de overnachtingsplaats van stinkende uitwerpselen en daardoor overvloedig groeiend onkruid moeten ontdoen. En het intimiderende gedrag van de zwanen was inderdaad menig buurtgenoot te veel. Overigens zaten de zwanen er vorig jaar ook al. Dus volgend jaar weer ?
6 jaar 8 maanden ago
Straatkolk verstopt
Waarom moet de gemeente Delft mijn burgerservice nummer hebben voor het melden van een verstopte straatkolk of een niet brandede lantaarnpaal ? Vandaag 9 november is het 25 jaar geleden dat de muur is gevallen.
6 jaar 10 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Gemeente heeft mij per mail laten weten dat op beide donderdagavonden er weer op de Paardenmarkt geparkeerd mag worden. Er is geen toezegging gedaan over aanpassen borden.
6 jaar 10 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Ik heb de gemeente via melding openbare ruimte gevraagd ook op de borden aan te geven TOT WANNEER
6 jaar 10 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Onlangs heeft de gemeente twee (tijdelijke) borden geplaatst in verband met de komende taptoe en kermis. Hier staat echter alleen vanaf wanneer niet mag worden geparkeerd, maar niet TOT wanneer.
6 jaar 10 maanden ago
oprichting BBN
Nu drie verenigingen die verder zullen samenwerken aan behoud en bevordering van het leef- en werkklimaat in de binnenstad. Veel succes! Namens OND, Ansje Jonquière-Kamps
Reply to: Jan van Hest
7 jaar 2 weken ago
Jan van hest
Lieve Jan, rust zacht.
7 jaar 3 weken ago
Artilleriemagazijn Paardenmarkt
Voor de duidelijkheid: het Amamentarium staat tussen Korte Geer en Oude Delft, zuidelijkste deel Binnenstad. Het gebouwencomplex aan de Paardenmarkt (in het noordoosten) is het Artilleriemagazijn. Monumentenbeschrijving: V.m. "Artillery ofte Geschut Magazyn van Hollandt". Voordien was het hier het Clarissenklooster. Complex van pakhuizen (1671), waarvan de lange vleugel aan het plein bestaat uit twee evenwijdig lopende loodsen, gedekt door zadeldaken tussen puntgevels. Tweelichtskozijnen onder ontlastingsbogen. Drie inrijpoorten met blokken in de omlijsting, boven de middelste het wapen van Holland met kanonslopen. Aan de achterzijde een poortje met het jaartal 1671. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
7 jaar 1 maand ago
Plannen voor Armamentarium Paardenmarkt
De architect heeft de Belangenvereniging Binnenstad Noord uitgenodigd om mee te praten over het inrichten van de omgeving van het complex. De skatebaan is nooit een succes geworden. De eigenaar en de architect hebben ideeën om voor de jeugd activiteiten te bedenken waarbij ze kennis maken met techniek.

Pagina's