Recente reacties

2 jaar 1 maand ago
Stadskrant Delft
Voor blinden en slechtzienden moet de tekst voorgelezen worden. Zie bijv. de site van de Belastingdienst. Daar is een 'knop' 'Lees voor'. Dat kan toch niet de reden zijn voor deze vreemde manoeuvre via de V.S.? Het kost geld om de artikelen voor te laten lezen maar dat kan niet de reden zijn om hem niet op de gemeentesite te plaatsten. Zo duur is dat niet
2 jaar 1 maand ago
Grachtboom
Dat is toch een lullig boompje zeg. En in verband met de komende hete zomers volstrekt onlogisch. We hebben schaduw nodig op de gevels!
2 jaar 3 maanden ago
te hard rijden in het voetgangersgebied
Ik ben heel blij dat de Gemeente eindelijk handhaaft op het te hard rijden van brommers. Ook op fietsers zou gelet moeten worden. Hopelijk is dat de volgende stap!
2 jaar 3 maanden ago
Splitsingsvergunning
Niet alleen huizen op de Paardenmarkt, maar ik heb ook zo'n brief gekregen, wonende op het Raam!
2 jaar 3 maanden ago
Ik kom in elk geval 12 maart
Ik kom in elk geval 12 maart naar de commissievergadering!
2 jaar 5 maanden ago
Horeca vult juist de gaten van vertrekkende detailhandel
Hoewel ik begrijp dat veel overlast van horeca ook niet fijn is en geluid zeker aan regels moet voldoen voor ons als bewoners , wil ik toch even zeggen dat ik de binnenstad juist ook gezellig vind door de horeca , terrassen enz. Dagjesmensen komen ook juist om hier hapje te eten. Jullie analyse deel ik niet dat horeca de detailhandel verdringen zou. Ik geloof eerder dat we blij mogen zijn, dat in al die leeglopende winkels, dan tenminste nog gezellige horeca komt! Die winkels gaan om door internet, niet door de horeca , lijkt mij. Is overal zo in Nederland.
2 jaar 6 maanden ago
Wat betekent van het gas af voor onze woning
Het kabinet heeft gesteund door de Tweede Kamer besloten dat de CO2 -uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn en dat alle gemeenten uiterlijk 2021 een plan moeten hebben hoe dit door hun gerealiseerd gaat worden. Het is goed mogelijk dat een individuele burger zich niet kan vinden in dit rijksbeleid, maar het is echter wel de politieke werkelijkheid. De gemeente Delft is nu bezig het rijksbeleid in te vullen door het maken van het zogenaamde transitieplan. BBN volgt en zal, indien nodig, bijdragen aan het tot stand komen van dit transitieplan. BBN vraagt hierbij aandacht voor de situatie in de binnenstad: veel huizen in de binnenstad zijn oud, bouwjaar voor 1945, en slecht geïsoleerd. Door hun bouwwijze en soms ook door hun monumentenstatus zijn zij moeilijk en alleen tegen hoge kosten te isoleren. Bij het maken van het transitieplan zullen alle mogelijk vormen van energielevering aan de huizen bekeken gaan worden, waarbij niet voor alle buurten in Delft dezelfde aanpak gekozen hoeft te worden. Hierbij zal betaalbaarheid en kosten effectiviteit ( investering en jaarlijkse kosten van zowel energieleveringsysteem als de huizen zelf) de belangrijkste factor zijn (is rijksbeleid). De gemeente is nu bezig het plan van aanpak te maken waarin de uitgangspunten voor het te maken plan staan opgenomen. Dit voorstel plan van aanpak zal naar verwachting eind dit jaar voor goedkeuring naar de gemeenteraad worden gestuurd. Elke burger kan via zijn politieke partij of rechtstreeks richting raad op dit voorstel plan van aanpak reageren. Hans van Bodegom
2 jaar 6 maanden ago
Wat betekent van het gas af voor onze woning
Hierbij voel ik me genoodzaakt om te reageren op het stuk zoals hierboven vermeld : Wat betekent van het gas af voor onze woning? == De aanleiding van de hele discussie is terug te voeren op het zogenaamde Klimaataccoord van Parijs in 2015. == Voor Nederland , vertelt men ons, betekent dit dat de uitstoot van broeikasgassen met de helft (men spreekt van 49%(sic)) moet worden verminderd. == Hierna springt men naar de conclusie, zonder enig bewijs overigens: om dit te bereiken zal ook Delft van het aardgas af moeten. == Beseft men wel wat een enorme energie inhoud dit gas heeft. En dat moet worden opgevangen met elektriciteit (wat nu overigens grotendeels met kolen en gas wordt opgewekt) == Kortom, eerst dient men te berekenen hoeveel elektriciteit er na de “transitie” nodig is. Daarna het elektriciteitsnet aanpassen. == Hierna komt pas de vraag aan de orde of het gas er helemaal af moet. $$$$. Onder het kopje: Belastingverschuiving probeert men sprookjes te verkopen: Verhoging van belasting op gas en de verlaging van belasting op elektriciteit, wordt zo vorm gegeven dat het een belasting verlichting voor huishoudens oplevert. Dat kan dus nooit want die hele transitie gaat honderden milliarden Euros kosten. En wie mag dat betalen?????? NASCHRIFT: ++ Ik laat het hier maar bij. Maar er is zoveel meer over te zeggen. ++ Over de klimaat verandering heb ik een belangrijk feit te melden: De laatste zes duizend jaar stijgt de zeespiegel in een vrijwel constant tempo. Er is nog geen meetbare versnelling geconstateerd. ( conclusie van professor emeritus geologie TU Delft Salomon Kroonenberg ). Ook professor emeritus waterbouwkunde TU Delft Han Vrijling is deze mening toegedaan. En dat terwijl er heel veel tendentieuze berichtgeving rondgaat , blijkbaar met het doel mensen bang te maken. Men zal mij ook graag als een halve gare wegzetten. Maar ik spreek wel over feiten waar ik op wetenschappelijke wijze naar heb gekeken. Hartelijk Groetend Gerrit van den Bos, Vlamingstraat 101, Delft
2 jaar 7 maanden ago
Vergunning voor die pijp?
Alles goed en wel dat de ODH dit zo regelt, maar wordt er nu wel afgestemd met de gemeente? Of wordt het weer zo’n oplossing als de Argentijn aan de markt? Zo’n hoge RVS pijp lijkt me in onze binnenstad geen oplossing. En in ieder geval mag zo’n pijp niet zonder omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan worden geplaatst. Ik hoop dat we geen woud van pijpen krijgen en dat ODH goed afstemd met de partij die daar over gaat: de gemeente...
2 jaar 9 maanden ago
Kap boom Voldersgracht
Een prima artikel, helemaal mee eens en ik hoop van harte dat die mooie en gezonde boom gewoon mag doorleven. Hij staat helemaal niet in de weg en de vogels genieten er ook van. Helaas gaat het soms fout met een kapvergunning en is het soms te laat om de boom nog te redden. Zo is het gegaan met een oude populier op de hoek van de Verwersdijk en de Cellebroerstraat in november 2017. De boom werd al flink gesnoeid, zijtakken eraf, totdat iemand ontdekte dat de vergunning nog niet rond was. Het karwei werd daarom halverwege stopgezet en nu staat er een verminkte boom met een hoge oude stam en alleen in de kruin nog takken met groen. Er zitten nog vaak veel vogels in, dat wel. Maar het is geen fraai gezicht helaas.

Pagina's