Digitale stadskrant: terug van weg geweest?

De Stadskrant is een belangrijk informatiemedium naar burgers. Onder andere omdat er gemeentelijke bekendmakingen in worden gepubliceerd. Hoewel de laatste ook digitaal op andere plekken terug te vinden zijn, blijft de Stadskrant een door veel Delftenaren gebruikte en gewaarde mogelijkheid om in een oogopslag op de hoogte te blijven van gemeentelijke berichten, zoals onlangs nog duidelijk bleek uit de DIP-enquête over gemeentelijke communicatie (zie hier ).

En voor als je een tijdje op vakantie bent, de Delftse Post slecht bezorgd wordt, als je een nee-nee stikker hebt of graag je tablet gebruikt op de bank: dan kijk je op de site van de gemeente. Tot begin vorig jaar de nieuwe gemeentelijke website online ging. De stadskrant verdween van de gemeentelijke site! Alleen via de site van de Delftse Post was de krant te raadplegen, weggemoffeld in de Delftse Post dus wel even zoeken. En tijdelijk, want na vier weken werd de krant van de site gehaald. Dan viste je achter het digitale net.

BBN heeft samen met TU Noord de gemeente in maart 2018 gevraagd de berichtgeving over gemeentelijke bekendmakingen te verbeteren. Een van de punten was de stadskrant inclusief archief weer digitaal ter beschikking te stellen op de site van de gemeente.

Reactie gemeente
We schreven eerder over de reactie op deze brief (lees hier). Hierin stond onder meer het volgende:

De Stadskrant was in het verleden inderdaad in pdf-vorm ook beschikbaar op de gemeentelijke website, delft.nl. Sinds de vernieuwing van de website, begin 2018, plaatsen we deze bestanden echter niet meer. De reden hiervoor is dat de rijksoverheid nu strikte eisen stelt aan de toegankelijkheid van websites . Pdf-bestanden voldoen doorgaans niet aan deze webrichtlijnen, die bedoeld zijn om informatie drempelvrij te ontsluiten voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Om bezoekers van de website toch toegang te bieden tot de digitale vers ie van de Stadskrant, is in plaats daarvan de link opgenomen naar de website van de Delftse Post. Naar aanleiding van uw reactie hebben we het initiatief genomen om met de vormgever van de Stadskrant te bezien of het mogelijk is nieuwe pdf- bestanden wel te laten voldoen aan de webrichtlijnen. Als dat technisch en tegen redelijke kosten mogelijk is , zullen we deze opnieuw een plek geven op de website. Dat biedt ook de ruimte om pdf-bestanden wat langere tijd online te laten staan. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Recent stuurden we een herinneringsbrief, waarop we zeer onlangs een reactie ontvingen.

Naar aanleiding van uw reactie hebben we de vormgever van de Stadskrant gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de pdf-bestanden van de Stadskrant in de toekomst te laten voldoen aan de webrichtlijnen. Dit is een voorwaarde om pdf-bestanden op de gemeentelijke website te kunnen plaatsen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusie is dat het aanpassen van nieuwe pdf-bestanden tijdrovend is. De kosten die ermee gemoeid zijn, kunnen we niet opvangen binnen de budgetten die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Dit betekent dat we de digitale Stadskrant niet kunnen publiceren op delft.nl.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben we ook gezocht naar een alternatief om tegemoet te komen aan uw behoefte. Dat alternatief hebben we gevonden in de vorm van de website issuu.com. Vanaf nu plaatsen we de pdf-bestanden van de Stadskrant op de pagina http://www.issuu.com/gemeentedelft waar u de edities langere tijd kunt terugvinden. In de komende weken zullen we aan deze pagina ook eerdere edities van de Stadskrant toevoegen. De link naar deze pagina hebben we inmiddels ook geplaatst op de gemeentelijke website.

Voortaan is de stadskrant dus langer dan vier weken digitaal beschikbaar, en is de gemeente niet meer afhankelijk van de Delftse Post. Dat lijkt in eerste instantie goed nieuws.

Maar…
Wel vinden we het onpraktisch dat niet een normaal doorzoekbare (en dus via google te vinden) pdf-versie wordt geplaatst. Snel iets terug vinden is er dan niet bij. Dat wordt nog beperkter omdat de viewer van de gebruikte website niet uitnodigt tot snel doorkijken van een aantal stadskranten.

Het kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever dat door het introduceren van de webrichtlijnen er ook voor niet-blinden en niet-slechtzienden minder informatie digitaal beschikbaar komt. De bedoeling van de richtlijnen is andersom: meer info ook voor meer mensen toegankelijk maken.

En daarbij kan je je ook nog afvragen of vanwege de gemeente publiceren op een andere site dan niet even goed aan deze webrichtlijnen zou moeten voldoen. En dan komt daar nog bij dat nu wordt gepubliceerd op een commerciële site, waar je vraagtekens kunt zetten bij de privacyvoorwaarden (klik hier). Daarin lees je dat als je inlogt met je social media account, het bedrijf uit de VS zich het recht voorbehoudt al je contacten en of vrienden te downloaden. Verder is deze site niet voor jongeren toegankelijk: als je jonger bent dan 13 jaar mag je niet van deze service gebruik maken, aldus - met hoofdletters - de voorwaarden. Ook wordt vermeld dat de privacybescherming zich niet houdt aan EU normen (de AVG), maar dat de regels van de VS van toepassing zijn. Om drie willekeurige voorbeelden te noemen.

Het blijft voor gewone stervelingen wat merkwaardig, dat zelf door de gemeente aangeleverde tekst in techniekstad Delft niet meer door de gemeente zelf als zodanig gepubliceerd kan worden. 

geplaatst op
11 februari 2019

Reacties

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Voor blinden en slechtzienden moet de tekst voorgelezen worden. Zie bijv. de site van de Belastingdienst. Daar is een 'knop' 'Lees voor'. Dat kan toch niet de reden zijn voor deze vreemde manoeuvre via de V.S.? Het kost geld om de artikelen voor te laten lezen maar dat kan niet de reden zijn om hem niet op de gemeentesite te plaatsten. Zo duur is dat niet