juli 2023

Hoe groot is uw voetafdruk?

De gemeente laat een routekaart met monitoring opstellen op weg naar Delft klimaatneutraal in 2050. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: het vraagt om eerst nader formuleren en afbakenen van het aandachtsgebied. En hoe groot is uw eigen voetafdruk eigenlijk?

geplaatst op 12 juli 2023

Geen bezuinigingen

De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 29 juni de Kadernota 2023 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2024-2027 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. De fracties in de gemeenteraad probeerden via 29 moties richting te geven aan het beleid. Van de 29 moties werden er maar 5 aangenomen.

geplaatst op 03 juli 2023

Veel kabel- en leidingvervanging de komende jaren in de binnenstad

De komende jaren gaat er flink gegraven worden in de binnenstad voor het vervangen van gas- en waterleidingen, de kabels voor de openbare verlichting en voor het aanleggen van drainage. Om de overlast te verminderen en om kosten te besparen hebben de gemeente en de betrokken partijen een convenant afgesloten met een planning per binnenstadsdeel voor de komende vier jaren.

geplaatst op 03 juli 2023