Ingewikkeld verkeersbesluit blijft zorgen voor onveilige situatie

bezwaarschriftcommissie

Eerder meldden we de gemeentelijke plannen om op het Vrouw Juttenland en Verwersdijk een aantal laad- en losplaatsen voor het winkelende publiek te maken. BBN vond de oplossing verkeersonveilig en heeft bezwaar gemaakt. Uit het gemeentelijk verweerschrift bleek dat het verkeersbesluit los stond van de recente discussie over herinvoering van runshopplaatsen. Maar de verkeersonveilige situatie blijft. Bij de adviescommissie voor de bezwaarschriften hebben we daarom gevraagd het besluit op dit punt aan te passen.

geplaatst op 12 mei 2014

BBN wordt belangenvereniging

sluisje voor beter waterbeheer

In de platformvergadering van 22 april heeft het Bewonersplatform Binnenstad Noord besloten zich om te vormen tot de Belangenvereniging Binnenstad Noord. We volgen daarmee de andere bewonersorganisaties in de binnenstad. Door het oprichten van een vereniging kunnen we de bewonersbelangen in ons deel van de binnenstad nóg beter behartigen en kunnen we slagvaardiger optreden. Of het nu gaat om droge voeten, om (fiets)parkeren, om de toekomst van de Paardenmarkt of het beperken van zoekverkeer.

geplaatst op 11 mei 2014

Kleuren van Delft op waaier

afdbeelding kleurenwaaier

In 2011 organiseerde wethouder Junius de 1e Netwerkbijeenkomst voor actieve burgers van Delft. Zij vroeg de aanwezigen met elkaar goeie ideeen te bedenken voor de stad. Op die bijeenkomst ontstond het Kleurenlab. Het lab bestond uit drie personen uit onze wijk: Thea Boon, Els Kemper en Marijke Faber. Daarnaast uit Sjirk Haaksma en (tijdelijk) Pieter de Ruyter.

geplaatst op 21 april 2014

Pagina's