Verkameringsbeleid: tussenbalans

Op 1 november vorig jaar is het nieuwe verkameringsbeleid ingegaan. De kern van het nieuwe beleid was het invoeren van een zogenaamde omzettingsvergunning. De essentie van deze omzettingsvergunning is als volgt.

  • Een omzettingsvergunning is verplicht als een woning wordt opgedeeld in meerdere kamers die aan drie of meer huurders worden verhuurd.
  • Voor de woningen met een WOZ-waarde boven de € 265.000 wordt geen omzettingsvergunning verleend. 
  • Voor de woningen met een WOZ-waarde onder de € 265.000 wordt alleen een vergunning verleend als voldaan wordt aan de aan de zogenaamde fysieke en algemene leefbaarheidstoets. Getoetst wordt of minimaal 20m2 per kamer beschikbaar is, en of de luchtgeluidsisolatie met de buurpanden minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit voor nieuwe woningen. Verder wordt nagegaan of de leefbaarheid in de omgeving het toe laat om (meer) woningen om te zetten.
  • Aan het verlenen van een omzettingsvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde van ‘goed verhuurderschap’. Dit houdt onder meer in dat sprake is van legale huisvesting, dat de woonruimte goed wordt onderhouden en er huis- en leefregels zijn opgesteld voor veiligheid en goed nabuurschap. Goed verhuurderschap houdt ook in dat sprake is van geregeld beheer.
  • De gemeente kan een omzettingsvergunning intrekken, mocht een aanvrager zich niet aan de voorwaarden houden en als sprake is van voortdurende overlast.

Verder wordt er een registratiepunt woonoverlast ingesteld (speelt o.a. een rol bij de algemene leefbaarheidstoets) en er wordt voldoende handhavingscapaciteit gecreëerd.

Woningen die op 1 november 2017 al verkamerd waren, hebben niet zo’n omzettingsvergunning nodig.

Onze ervaringen
Het afgelopen jaar zijn er in heel Delft maar enkele ontzettingsvergunningen verleend door de gemeente. In ons gebied is geen enkele omzettingsvergunning aangevraagd laat staan verleend. Een positieve ontwikkeling dus. Dat betekent echter niet dat er geen studentenpanden bij gekomen zijn, want ouders en vastgoedeigenaren zoeken naar mogelijkheden om de regeling te ontwijken. Een hiervan is via een zogenaamde hospitasituatie. De al in februari aangekondigde aanpassing van de regels hiervoor heeft helaas nog niet plaatsgevonden (zie hier ons eerdere bericht hierover).  Op bijvoorbeeld Rietveld en Vlamingstraat kennen we zo maar liefst zes nieuwe gevallen van verandering van woning naar studentenpand.

Evaluatie
Afgelopen maand hebben wij samen met de andere belangenverenigingen van wijken waar veel verkamering plaatsvindt een overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder Karin Schrederhof ten behoeve van de evaluatie waar de gemeente aan werkt. De verschillende verenigingen konden hun ervaringen en op- en aanmerkingen op het verkameringsbeleid goed kwijt. De gemeente ziet ook de problemen van ontwijking. In januari is er een vervolggesprek, waarna het college een tussenevaluatie van het verkameringsbeleid naar de gemeenteraad zal sturen. Wij verwachten dat deze evaluatie ook een voorstel tot beperking van de ontwijkingsmogelijkheden zal bevatten.

Wat te doen bij overlast
Bij overlast door kamerbewoning, ook van bestaande gevallen, kunnen de volgende acties worden ondernomen:

  • als het een nieuw geval van kamerbewoning betreft, dus na 1 november 2017, meld het bij de gemeente. Geef het s.v.p. ook door aan ons via bestuur@binnenstadnoord.nl;
  • ga in gesprek over overlast en probeer afspraken te maken met de hoofdhuurder en/of de verhuurder;
  • bij blijvende overlast dit melden bij de gemeente via het registratiepunt woonoverlast. Dit kan via www.delft.nl of op onze website via de groene knop “Melden overlast” rechtsonder;
  • als het echt uit de hand loopt de politie bellen 0900-8844;
  • als het een huis is van/de bewoners zijn lid van een studentenvereniging, neem aanvullend contact op met die studentenvereniging.
geplaatst op 29 december 2018