Tweemaal fietsparkeren

De afgelopen week hebben twee onderwerpen op het gebied van fietsparkeren hun beslag gekregen. De een als positieve verbetering en de ander als - vooralsnog - gemiste kans.

Gratis parkeren in de Bisieklettes
In 2016 hebben wij het rapport Fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft uitgebracht, zie hier. Hierin gaven wij vele oplossingen voor het fietsstallingsprobleem waaronder het gratis maken van de Bisieklettes:

Gratis bewaakt stallen. Om de fietsparkeerproblematiek in de binnenstad aan te pakken is het stallen in de bewaakte stallingen, de Biesieklettes, Oude Langendijk en Vesteplein per 1 oktober 2012 gratis geworden. Dit heeft geleid tot meer stallen, zie ook het figuur hiernaast afkomstig uit Jaarverslag 2015 van De Biesieklette.

grafiekVanaf 2015 moet er door gemeentelijke bezuinigingen weer betaald worden in de Biesieklettes, dit heeft geleid tot afname van het gebruik, zie het figuur hiernaast. Het huidige tarief bedraagt voor fiets: 1e uur gratis, daarna € 0,50 per dag en voor brommer, scooter, bakfiets: € 0,95 per dag. Met ingang van 1 juli 2016 is er geen bewaking meer in de Biesieklette op de Oude Langendijk, de stalling is nog wel te gebruiken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mensen wel bewaakt willen stallen, maar er niet voor willen betalen. Dit is wellicht mede de reden waarom de Biesieklette op het Vesteplein bij onze telling op zaterdagmiddag nog niet voor de helft was gevuld.

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan zover. Met ingang van 1 juni kan er weer de hele dag gratis geparkeerd worden in plaats van alleen het eerste uur. Mooi zo! 

Bestemmingsplan Facetherziening Parkeren
Het college heeft het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Facetherziening Parkeren naar de gemeenteraad gestuurd. Wij hebben een zienswijze over deze Facetherziening Parkeren ingediend, zie ook hier.  Dit omdat naar onze mening het college hierin de kans laat liggen een aantal zaken op het gebied van parkeren goed te regelen. Het belangrijkste vinden wij het eisen kunnen stellen aan de fietsenberging bij verkamering.

We vinden dat bij de omzetting van bestaande panden naar onzelfstandige woningen er eisen moeten kunnen worden gesteld aan voldoende fietsparkeerruimte in de vorm van een berging op eigen terrein; nu is dat in het ontwerp plan alleen bij nieuwbouw. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het pand van het voormalige Kantongerecht of een ander kantoorgebouw dat omgezet wordt in studentenkamers, maar ook om woningen in een winkelstraat als de Choorstraat die kamergewijs verhuurd gaan worden. Om verkamering te reguleren heeft de gemeente vorig jaar de omzettingsvergunning ingevoerd, maar de verplichte fietsenberging is daar niet in meegenomen en dat kan nu mooi worden gerepareerd. Dit repareren kan plaatsvinden door “wonen” in de Delftse bestemmingsplannen te herdefiniëren, als zelfstandige bewoning. Voor omzetting naar onzelfstandige woningen is het dan voortaan via de benodigde omgevingsvergunning mogelijk eisen te stellen aan fietsparkeren. Heel veel andere gemeenten hebben dit in hun bestemmingsplannen zo gedaan.

Het college heeft ons voorstel afgewezen onder de mededeling dat dit nu niet meer in het plan kan worden opgenomen omdat het plan 1 juli in werking moet treden en er bovendien vooraf een risicoanalyse op mogelijke planschadeclaims uitgevoerd zou moeten worden voor deze wijziging.

Wij hebben getracht via een brief aan de gemeenteraad en via rechtstreeks contact met gemeenteraadfracties het onderwerp fietsparkeren bij verkamering alsnog op de agenda te krijgen. Dit is in zoverre gelukt dat de CDA fractie de nieuwe wethouder gaat aanspreken op de risico-analyse. Voor de fracties was de noodzaak nu te beslissen om het plan op 1 juli in werking te laten treden verder reden nu wel akkoord gegaan met het door het college voorgetelde bestemmingsplan Facetherziening Parkeren.

Voor BBN is dit - vooralsnog - een gemiste kans.

geplaatst op 01 juni 2018