Te hard rijden in autoluwplusgebied

Het autoluwplusgebied is allereerst een voetgangersgebied. De voetgangers zijn de bewoners en de bezoekers, van jong tot oud. Auto’s en bromfietsen hebben alleen toegang tot het gebied door middel van een ontheffing. Zij zijn er te gast. In het autoluwplusgebied geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Echter in de praktijk wordt er in het autoluwplusgebied in de noordelijke binnenstad vaak veel te hard gereden, zowel door auto’s als door brommers, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.

Het te hard rijden is gevaarlijk, geeft overlast en draagt niet bij aan een gastvrije binnenstad, waar je onbezorgd moet kunnen lopen.  Daarom hebben wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven waarin wij vragen om extra maatregelen zoals:

  • duidelijk bord/tekst bij de toegangen met bijvoorbeeld ‘max 15 km/u’ (zoals in de kern van Den Haag);
  • het periodiek uitdelen van folders over het gewenste gedrag bij de toegangen van het autoluwplusgebied aan auto’s en brommers;
  • het op wisselende plekken plaatsen van een mobiele snelheidmeter met display;
  • meer handhaven op de maximum snelheid in het gebied.

Wij hopen op spoedige reactie en actie van het college. Voor de volledige brief klik hier.

geplaatst op 14 mei 2017

Reacties

Door Leon Lutz, Vlam... (niet gecontroleerd) op
Graag onderschrijf ik uw brief. U heeft echter een categorie verkeersdeelnemers niet in uw brief genoemd die naar mijn mening meer bijdraagt aan de door u terecht geschetste overlast, namelijk fietsers. Het merendeel van de fietsers, de goede niet te na gesproken, beschouwen het voetgangersgebied als fietspad waarvoor die voetgangers maar moeten wijken. Dit asociaal gedrag leidt tot veel gevaarlijke situaties en veel irritatie. Onlangs is op de Oude Delft nog een voetganger met ernstig letsel in het ziekenhuis beland na een aanrijding door een fietser. Het is wachten op een volgend incident. Dit probleem wordt ook al in meerdere steden onderkend en zint men op maatregelen om het aso-gedrag van fietsers aan te pakken. Het lijkt me een goede zaak als hier in Delft ook de noodzaak van wordt ingezien zodat voetgangers onbezorgd kunnen rondwandelen. Indien u en meerdere bewoners van de binnenstad het met mij eens zijn dan wilt u de Gemeente hiervan wel op de hoogte stellen.

Door Annemarie van d... (niet gecontroleerd) op
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormaligfe woonerf.

Door Annemarie van d... (niet gecontroleerd) op
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormalige woonerf.

Door Hans van Bodegom (niet gecontroleerd) op
Beste Annemarie, Wij hebben jouw opmerking meegenomen in onze brief aan het college van B&W naar aanleiding van de evaluatie kentekenherkenning, zie ons stukje elders op de site Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus, geplaatst op 7 juni

Door Hans van Bodegom (niet gecontroleerd) op
Beste Leon, Wij hebben jouw opmerking over de fietsers meegenomen in onze brief aan het college van B&W naar aanleiding van de evaluatie kentekenherkenning, zie ons stukje elders op de site Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus, geplaatst op 7 juni