Overige overlast

Voor overige vormen van overlast zijn er - afhankelijk van de soort - verschllende ingangen:

Openbare veiligheid
Voor melding met betrekking tot de openbare veiligheid kunt u de politie bellen. Hiervoor bestaan twee telefoonnummers, elk met een ander doel:

  • 112 bij spoed of heterdaad; het gaat dan om spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. 
  • 0900 8844 voor niet spoedeisende of levensbedreigend situaties zoals verkeerd geparkeerde auto;s, burenruzie, geluidsoverlast buren, baldadig gedrag of geluidsoverlast brommers.
  • Op de site www.politie.nl komt u via de knoppen Mijn Buurt en Wijkagenten terecht bij de wijkagenten van de binnenstad. Via een contactformulier kunt u aan hun een vraag stellen. U kunt natuurlijk ook altijd een agent op straat aanspreken.

Openbare ruimte
Alle zaken die niet in orde zijn in de openbare ruimte zoals kapotte lantarenpaal, gat in de weg of een fietswrak kunt u melden op de site van de gemeente bij Melding Openbare Ruimte.

Als u melding doet kunt u kiezen uit allerlei onderwerpen. Als u uw melding niet kwijt kan bij een van de gegeven onderwerpen, dan kunt u deze kwijt bij Overig. Hierbij kun u denken aan naast ondergrondse containers geplaatst (grof)vuil.

Voor de melding kunt u inloggen via uw DigiD of BSN of door zelf uw gegevens in te vullen (laatste optie).

Uw melding wordt alleen tijdens kantooruren gelezen. Kan uw melding in verband met gevaar of ernstige overlast niet tot de volgende werkdag wachten? Neem dan contact op met de politie, zie hierboven bij Openbare Veiligheid

Voor een Melding Openbare Ruimte klik hier

Milieu
Bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) kunt u terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven (dus ook horecabedrijven). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De ODH controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.
Melden kunt u als volgt:

  • Een spoedeisende klacht meldt u via T 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
  • Een niet-spoedeisende klacht kunt u melden via het meldingsformulier overlast op de site van ODH, klik hier

Let op: incidentele horeca geluidsoverlast moet gemeld worden bij het Meldpunt Overlast, klik hier