Kap boom Schreibrug onvermijdelijk

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor de boom naast de Schreibrug. De Schreibrug is de brug van de Voldersgracht over het Vrouwjuttenland. De aanvraag is gerelateerd aan gepland groot onderhoud van de Schreibrug en werkzaamheden aan de vleugelmuren.

Wij waren hier verbaasd over en hebben daarom een zienswijze ingediend tegen deze kapvergunning. Wij hebben hier eerder over bericht, klik hier.

Naar aanleiding van onze zienswijze heeft de gemeente een externe deskundige, Bomenwacht Nederland, onderzoek naar de boom laten doen. Het doel van het onderzoek was tweeledig. In de eerste plaats om de toekomstverachting van de boom zonder groot onderhoud aan de brug te bepalen. In de tweede plaats om de invloed van de onderhoudswerkzaamheden op de boom te bepalen. Onderstaande toekomstverwachting en prognose projectinvloed zijn afkomstig uit de onderzoeksrapportage.

Toekomstverwachting:

  • Bij de onderzoeksboom is de conditie als slecht beoordeeld vanwege afstervingsverschijnselen
  • De beheerbaarheid is bij de onderzoeksboom als slecht beoordeeld vanwege de afstervingsverschijnselen en een holte in de stam. 

Op basis van de conditie en de beheerbaarheid geldt voor de onderzoeksboom een toekomstverwachting van 5 jaar of minder.

Prognose projectinvloed:

De gemeente Delft is voornemens om een deel van de kademuur langs de Voldersgracht te vervangen. De onderzoeksboom staat langs de kade en ondervindt mogelijk negatieve gevolgen van de werkzaamheden.
Voor het bepalen van de projectinvloed is een door de opdrachtgever aangeleverde beschrijving van de werkzaamheden gebruikt.
Een knelpunt met het oog op de werkzaamheden is dat de boom zeer dicht op de kademuur staat, de afstand tussen de boom en de kademuur bedraagt minder dan 1 meter. Om de kademuur te vervangen, moet tussen de muur en de onderzoeksboom een sleuf gegraven worden van 2,5 meter diep. Dat is in de stabiliteitskluit van de boom.
De graafwerkzaamheden en de vervanging van de kademuur leiden bij de onderzoeksboom tot onacceptabel wortelverlies. De boom kan dan ook niet behouden blijven bij uitvoering van de werkzaamheden (categorie ‘onhoudbaar’).

Op basis van deze toekomstverwachting en prognose projectinvloed is de kapvergunning inmiddels verleend. Wij zullen gezien het bovenstaande geen bezwaar aantekenen tegen het verlenen van de kapvergunning. Maar betreuren het dat deze boom verdwijnt.

geplaatst op 06 november 2018